ยิงโฆษณาสายออนไลน์ก็โดน COVID-19 – Creative Live Marketing-ครีเอทีฟ ไลฟ์ มาร์เก็ตติ้ง

ความล่าช้าในการตรวจสอบโฆษณาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก เราจึงทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์เพื่อให้พนักงานประจำทั้งหมดที่ดูแลด้านเนื้อหาและการตรวจสอบโฆษณาอยู่บ้าน จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

เรายังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาแพลตฟอร์มของเราให้ปลอดภัยและลดการหยุดชะงักที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจต่างๆ ให้น้อยที่สุด การตรวจสอบโฆษณาจึงอาจใช้เวลานานกว่าปกติ และอาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการนำส่งโฆษณา การอุทธรณ์จึงอาจมีจำนวนลดลงหรือมีเวลาในการตอบกลับที่นานขึ้น

เมื่อมีการส่งโฆษณาใหม่เข้ามา โฆษณานั้นจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ และเมื่อมีการแก้ไขโฆษณา เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อความ การกำหนดเป้าหมาย หรือแลนดิ้งเพจปลายทาง อาจเป็นเหตุให้มีการตรวจสอบโฆษณาใหม่เช่นกัน

โปรดพิจารณาทำตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบโฆษณาของคุณ:

เปลี่ยนแปลงเฉพาะงบประมาณหรือวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดให้กับโฆษณาที่มีอยู่แล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบใหม่
หากโฆษณาของคุณทำงานได้ดีอยู่แล้ว ให้ลองพิจารณาขยายช่วงเวลาการแสดงโฆษณาแทนการสร้างโฆษณาใหม่

ติดต่อเราทันที