บริการของเรา – Creative Live Marketing-ครีเอทีฟ ไลฟ์ มาร์เก็ตติ้ง

บริการของเรา

“ที่นี่เรามีบริการแบบครบเครื่องหลากหลาย พร้อมท้าทายทุกปัญหาครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า เราใส่ใจ มุ่งมั่น เต็มที่ในการทำงานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด”

“งานทุกชิ้นคือความภาคภูมิใจของเรา ทุกขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานเกิดจาก
ความใส่ใจ วิเคราะห์ กลั่นกรอง จนเกิดเป็นผลงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา”

คำถามที่พบบ่อย?

การโฆษณาการตลาดออนไลน์ digital marketing สามารถวัดผลได้ชัดเจนและรวดเร็วกว่าสื่อ offline ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับเปลี่ยนแผนการโฆษณาและการทำตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ นอกจากนั้น การโฆษณาออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้แม่นยำกว่าด้วยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนตามความเหมาะสมกับสินค้าและบริการ และสามารถกำหนดงบประมาณค่าโฆษณาได้ตามความต้องการของธุรกิจ

การตลาดออนไลน์ digital marketing จะช่วยสร้างยอดขายและผลกำไรได้อย่างมหาศาลนั้นขึ้นอยู่กับสามารถในการขายสินค้าและบริการจนเกิดผลกำไรได้นั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้าและบริการ ต้นทุนสินค้าและบริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของธุรกิจ งบประมาณในการทำโฆษณา ฯลฯ

การวางแผนในการทำการตลาดและการขายอย่างมืออาชีพนั้นถือเป็นเครื่องมือในการวางแผนกลยุทธ์ที่จะช่วยในการตัดสินใจในทิศทางของการทำการตลาดและการขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ซึ่งการวางแผนนี้จะช่วยกำหนดกลยุทธ์ ยุทธวิธี และกรอบเวลาที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดและการขายให้ชัดเจน โดยจะระบุถึงวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการบรรลุผลตามที่กำหนดไว้ ซึ่งปกติแล้วจะมีการกำหนดแผนนี้ในแต่ละปี

ไม่จำเป็น แต่ธุรกิจที่มีเว็บไซต์จะมีความได้เปรียบมากกกว่าธุรกิจที่ไม่มีเว็บไซต์ เพราะสามารถทำการตลาดออนไลน์ digital marketing ได้ทั้งบน search engine และ social media และสามารถติดตั้ง Google Analytics, Facebook Pixel และ Remarketing Tag ต่าง ๆ เพื่อดูผล และทำโฆษณากลับไปยังผู้ชมที่เคยเข้ามาดูเว็บไซต์ของเราได้ ในทางกลับกัน การทำ social media marketing เพียงอย่างเดียว จะเหมาะกับการทำให้สินค้าและบริการเป็นที่รู้จัก มีคน like, share, comment แต่อาจจะไม่ส่งผลให้คนซื้อสินค้ามากเท่าที่ควร

การวางแผนและกลยุทธ์ในการทำการตลาดและการขายให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั้นย่อมเป็นการส่งเสริมโอกาสทางการตลาด เสมือนเป็นแผนที่ที่จะนำทางให้ธุรกิจ การตลาด และการขายของคุณมุ่งไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งแผนในการทำการตลาดและการขายอย่างมืออาชีพนั้นจะช่วยให้คุณกำหนดความสำคัญก่อนหลังของการทำการตลาดและการขายได้อย่างถูกต้อง ซึ่งนั่นจะช่วยให้คุณประหยัดเวลา พลังงาน และยังช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงจากการใช้เงินไปในทางที่ผิดอีกด้วย

ไม่ว่าบริษัทใด ๆ ก็ตาม การทำการตลาดและการขายนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และโดยมากนั้นก็มักจะเป็นเรื่องที่มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง หากคุณไม่มีแผนในการทำการตลาด คุณจะทราบได้อย่างไรว่า เมื่อไหร่ หรือเรื่องใดที่คุณควรจะใช้เงิน ซึ่งนั่นคุณกำลังยืนอยู่บนความเสี่ยงของการใช้เงินไปในยุทธวิธี หรือสื่อต่าง ๆ ในการทำการตลาดและการขายอย่างผิดทิศทาง ไม่ว่าสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ของคุณจะดีเพียงใดก็ตามแต่คุณยังคงจำเป็นต้องพึ่งการวางแผนในการทำการตลาดและการขายอยู่ดีเพื่อช่วยในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในธุรกิจของคุณได้อย่างเหมาะสม

การมีการวางแผนในการทำการตลาดและการขายที่เป็นเลิศนั้นถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของธุรกิจในตลาดไม่ว่าธุรกิจนั้นจะมีขนาดเล็กใหญ่เท่าใดก็ตาม ยิ่งบริษัทเล็ก ๆ ที่มีงบประมาณในการทำการตลาดและการขายด้วยแล้วยิ่งต้องใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นอย่างฉลาดมากที่สุด

หลาย ๆ ครั้งความผิดพลาดของการทำ content  marketing นั้นก็เกิดจากเหตุผลง่าย ๆ คือ การทำ Research ที่น้อยก่อนไป แล้วลงมือทำงานออกมา ทำให้ Content Marketing ที่ทำนั้นไม่ได้มีเป้าหมายเฉพาะออกมา และทำให้ไม่ได้ผลตามที่ต้องการของนักการตลาด ดังนั้นสิ่งที่นักการตลาดต้องทำคือการทำ Research ก่อนการทำงาน ด้วยการทำ Keyword Research, Persona Research, Communication Research จะทำให้รู้ว่าจะต้องทำ Content หรือไม่ต้องทำ แล้วถ้าต้องทำจะออกมาในรูปแบบไหนได้ขึ้นมา เพื่อที่จะทำ content ให้ได้ผลมากที่สุด

พบกับลูกค้าของเรา

อย่างเพิ่งเชื่อคำพูดของเรา

อย่ารอช้า

ติดต่อหาเราทันที!!

ติดต่อเราทันที